Доступ до публічної інформації

30.06.2011 № 428

Про організацію роботи із забезпечення
Великоолександрівською районною
державною  адміністрацією доступу
до публічної  інформації у відповідності
з вимогами чинного законодавства

З метою організації безумовного виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року №373 «Про організацію роботи із забезпечення Херсонською обласною державною адміністрацією доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства», виданого відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року     № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», враховуючи положення Плану організації виконання Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12 травня 2011 року (протокол № 33), керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Встановити, що апарат Великоолександрівської районної державної адміністрації:

 • є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення даною адміністрацією своїх повноважень, а також її апаратом під час забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
 • не є розпорядником інформації за наступними запитами:
 • на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять районній державній адміністрації.

3. Затвердити такі, що додаються:

 • форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації);
 • Порядок складання та подання запитів на інформацію до Великоолександрівської районної державної адміністрації.

4. Начальнику загального відділу апарату районної державної адміністрації Івановій Л.Г.:

4.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

4.2. Створити систему обліку документів, що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

4.3. Терміново розмістити на веб-сайті районної державної адміністрації у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням, а також контактні дані загального відділу апарату районної державної адміністрації з питань запитів на інформацію (номер телефону, факсу, електронної та поштової адрес).

4.4. Забезпечувати оприлюднення на веб-сайті районної державної адміністрації розпоряджень голови районної державної адміністрації не пізніше п'яти робочих днів з дня їх підписання.

4.5. У двотижневий термін розробити та надати на затвердження порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації.

5. Керівнику апарату районної державної адміністрації Захаренко В.Г., начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації:

5.1. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону.

5.2. В межах компетенції визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, та забезпечити їх обладнання необхідною оргтехнікою.

6. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону.

7. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації Сомову В.А, який відповідає за роботу з документами, що містять державну таємницю:

7.1. У двотижневий термін підготувати та надати в установленому порядку на затвердження:

 • перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
 • інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

7.2. Разом з відділом культури і туризму районної державної адміністрації оприлюднити затверджений перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації».

7.3. Спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

8. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації терміново створити на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації  рубрику «Доступ до публічної інформації».

9. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації Афанасьєвій Н.М. до 01 серпня 2011 року надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

10. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації Мінь Н.О. забезпечувати своєчасне оприлюднення на офіційному сайті районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації.
Про виконання зазначеного завдання щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації.

11. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

11.1. Забезпечити під персональну відповідальність неухильне виконання очолюваними підрозділами Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів.
Про організовану роботу з даного питання у місячний термін поінформувати районну державну адміністрацію.

11.2. У двотижневий термін окремими рішеннями визначити відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та організувати їх діяльність відповідно до статті 16 Закону.
Відомості про вказаних осіб надати до загального відділу апарату районної державної адміністрації.

11.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Про виконання цього завдання щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати відділ з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки відповідної інформації для направлення управлінню у справах преси та інформації обласної державної адміністрації.

11.4. У двотижневий термін вжити заходів щодо оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті районної державної адміністрації, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону.

11.5. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

12. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації вживати заходів щодо своєчасного подання до загального відділу апарату районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також оновленої інформації про діяльність районної державної адміністрації з метою оперативного оприлюднення на офіційному сайті районної державної адміністрації.

13. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

14. Заступникам голови районної державної адміністрації забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.      

 

Голова районної
державної адміністрації

В.Я.Литвин


 

ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
30.06.2011  № 428

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації 

______________________________________________________________________
                                                       (найменування розпорядника інформації) 

Запитувач 

______________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
______________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
_____________________________________________________________________________________________________
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу 

 

_______________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

_______________________________________________________________

телефаксом 

_______________________________________________________________

за телефоном 

________________________________________________________________

__________                                    ___________
        (дата)                                                   (підпис) 

 

Примітки.
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні _______________________________________________,
                                                   (найменування розпорядника інформації)
розміщена на веб-сайті ________________________________________________.
        (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу _______________________________________________;
                          (поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу _____________________________________________;
                    (електронна адреса розпорядника інформації)
телефаксом _____________________________________________________;
                (номер телефаксу розпорядника інформації)

за телефоном
___________________________________________________.
                                 (номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

 

Керівник  апарату
районної державної адміністрації 

В.Г.Захаренко


 

ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
30.06.2011 № 428

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Керівник  апарату
районної державної адміністрації

В.Г.Захаренко


 

Довідка
про погодження проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про організацію роботи із забезпечення Великоолександрівською районною державною  адміністрацією доступу до публічної  інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства»

Проект розпорядження підготовлено загальним відділом апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року №373 «Про організацію роботи із забезпечення Херсонською обласною державною адміністрацією доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства»

та погоджено без зауважень:

Перший заступник голови
районної державної адміністрації ___________________                 С.І.Рижньов

Заступник голови районної
державної адміністрації                  ___________________                 Л.М.Граб  

Заступник голови районної
державної адміністрації                 ___________________                  О.О.Лавренко    
Керівник апарату районної
державної адміністрації                 ___________________                  В.Г.Захаренко

Начальник відділу
фінансово-господарського
забезпечення апарату районної
державної адміністрації                 ___________________                Н.М.Афанасьєва

Провідний спеціаліст
юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації      _________________                 С.П.Кожушко

Завідувач сектора контролю апарату
районної державної адміністрації      _________________                 Н.К.Якуба

 

Начальник загального
відділу апарату районної
державної адміністрації                 _______________        Л.Г.Іванова

______________2011 року

          

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus