Розпорядження голови РДА

ПРОЕКТ

trident-ua
УКРАЇНА

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 
_____________ № _______

Про проект районної програми
по проведенню у 2012 році
призову та приписки призовників,
які приписані та приписуються до Великоолександрівської призовної
дільниці Нововоронцовсько-
Високопільського об’єднаного
районного військового комісаріату

Відповідно до Законів України від 06 грудня 1991 року №1992-ХІІ „Про оборону України”, від 06 грудня 1991 року №1994-ХП „Про Збройні Сили України”, від 18 червня 1999 року №766-ХІV „Про військовий обов'язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1235 „Про затвердження положення про військові комісаріати”, керуючись статтею 6, пунктом 9 статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, статтями 27 та 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:
1. Схвалити проект районної програми по проведенню у 2012 році призову та приписки призовників, які приписані та приписуються до Великоолександрівської призовної дільниці Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного військового комісаріату, що додається, та винести її на розгляд сесії районної ради.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижньова С.І.

Голова районної
державної адміністрації                                                В.Я.Литвин

 

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
________ № ______

РАЙОННА ПРОГРАММА
по проведенню у 2012 році призову та приписки призовників, які приписані та приписуються до Великоолександрівської призовної дільниці Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного
військового комісаріату
(проект)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Нововоронцовсько-Високопільський об’єднаний  районний військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України від 06 грудня 1991 року №1992-ХП „Про оборону України”,                     від 06 грудня 1991 року №1994-XII „Про Збройні Сили України”, від 18 червня 1999 року №766-ХІV „Про військовий обов'язок і військову службу”, постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1235 „Про затвердження положення про військові комісаріати”
розпорядження голови обласної державної адміністрації: від 26 грудня 2011 року №821 ”Про проведення у 2012 році приписки до призовних дільниць громадян України 1995 року народження”; від 12 грудня 2011 року №769 ”Про проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-травні й жовтні-листопаді 2012 року”

3.

Розробник Програми

Нововоронцовсько-Високопільський об’єднаний районний військовий комісаріат

4.

Відповідальний виконавець Програми

Нововоронцовсько-Високопільський об’єднаний районний військовий комісаріат, сектор  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Нововоронцовсько-Високопільський районний військовий комісаріат, відділ  освіти райдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми сільських та селищних рад, керівники підприємств, організацій, установ різних форм власності

6.

Термін реалізації програми

2012 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети, виходячи з їх можливостей та інші джерела, не заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

24780,0 грн.

І. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до законів України від 06 грудня 1991 року №1992-ХП „Про оборону України”, від 06 грудня 1991 року    №1994-XII „Про Збройні Сили України”, від 18 червня 1999 року №766-ХІV „Про військовий обов'язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1235 „Про затвердження положення про військові комісаріати”, а також інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та директив Міністра Оборони та начальника Генерального Штабу Збройних Сил України, що стосуються цього питання.

Сучасний стан роботи по призову і приписці:
Протягом останніх 5 років до Великоолександрів­ської призовної дільниці Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного військового комісаріату приписується у середньому 250-300 допризовників у віці, який відповідає 17 рокам на рік приписки юнака. Приписка проводиться з метою взяття юнаків на облік та визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Ступінь придатності юнаків до військової служби залишається низькою, що пов'язано із зниженням життєвого рівня на початку 90-х років, впливом факторів техногенного харак­теру, а саме Чорнобильської катастрофи, освітнім рівнем, який знаходиться на низькому рівні. До 65% юнаків з приписної комісії відправляються на медичне обстеження в лікувальні заклади м. Херсона і більшість із них не проходить обстеження.

ІІ. Мета програми

Розв’язання комплексу проблем у сфері проведення призову та приписки призовників у 2012 році, зокрема, шляхом:
- ефективнішого вирішення питання з організації і проведення медичного огляду допризовників, що підлягають приписці до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або навчання, яких визнано під час приписки такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду;

 1. посилення організації медичного огляду призовників;
 2. прийняття рішення про призов громадян на строкову військову службу і призначення їх до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших
  військових формувань;
 3. надання відстрочки від призову або звільнення від призову на
  строкову військову службу у відповідності з чинним законодавством.

ІІІ. Напрямки забезпечення виконання Програми

Основними напрямками забезпечення реалізації заходів, пов'язаних з при­пискою юнаків до Великоолександрівської призовної дільниці Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного військового комісаріату і призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, є:
- вдосконалення роботи районної комісії з питань приписки та районної призовної комісії;
- передбачення у видатковій частині районного бюджету коштів для
забезпечення потреб медичного обстеження допризовників та призовників;
- передбачення у видатковій частині районного бюджету коштів для перерахування за перевезення допризовників та за підвіз призовників для проходження додаткового медичного обстеження в м. Херсон та відправки до обласного збірного пункту.

IV. Очікувані результати від виконання програми

Забезпечення організованого проведення приписки до Великоолександрівської призовної дільниці громадян України 1995 року народження у визначений термін, підготовки і проведення в районі призовів громадян на строкову військову службу, якісне проведення медичних оглядів призовників, методичне та фахове керівництво роботою спеціалістів у медичних комісіях військових комісаріатів для виключення можливості призову на строкову військову службу осіб, які за станом здоров’я є не придатними до військової служби.

V. Обсяги та джерела фінансування заходів по призову та приписці

У відповідності зі статтею 43 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу” для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин центральна районна лікарня забезпечує Великоолександрівську призовну дільницю Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного військового комісаріату медикаментами, районна державна адміністрація – коштами для оплати за автомобільний транспорт для перевезення призовників на медичне обстеження в м. Херсон та до обласної призовної дільниці, для чого необхідно передбачити на 2012 рік кошти у сумі 24780,0 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень).

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                   С.І.Рижньов

 

 

Додаток до Програми
районної програми
по проведенню у 2012 році
призову та приписки призовників,
які приписані та приписуються до
Великоолександрівської призовної
дільниці Нововоронцовсько-
Високопільського об’єднаного
районного військового комісаріату

ЗАХОДИ
з виконання районної програми
по проведенню призову та приписки призовників у 2012 році


з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Терміни виконання

Орієнтовний
обсяг фінансував
ня

Примітка

1.

Перевезення призовників під час приписки на медичне обстеження в
м. Херсон

Нововоронцовсько-Високопільський районний військовий комісаріат, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

січень-лютий
2012 року

 

4200,0 грн.

Орієнтов
но 50 осіб

2.

Перевезення призовників на медичне обстеження в
м. Херсон під час проведення призову весною

Нововоронцовсько-Високопільський районний військовий комісаріат, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

березень-травень 2012 року

5880,0 грн.

Орієнтов
но 140 осіб

3.

Перевезення призовників на медичне обстеження в
м. Херсон під час проведення призову восени

Нововоронцовсько-Високопільський районний військовий комісаріат, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

вересень-листопад 2012 року

6300,0 грн.

Орієнтов
но 150 осіб

4.

Відправка призовників на контрольну медичну комісію в м. Херсон
до обласного збірного пункту

Нововоронцовсько-Високопільський районний військовий комісаріат, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

весною та восени 2012 року (згідно з графіком обласного збірного пункту)

8400,0 грн.

Орієнтовно 200 осіб

 

Всього

 

 

24780,0 грн.

 

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus