Паспорт

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

прапор району

Адреса Великоолександрівської районної державної адміністрації:
Пош.інд. 74100 смт.Велика Олександрівка вул. Леніна, 155
Код 232 Телефон: 2-23-65 факс: 2-14-67
Електронна пошта: adminvol@mеta.ua

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН

Дата утворення07 березня 1923 року

Площа: 1,54 тис. км кв. 5,3% від території області

Відстані: від смт. Велика Олександрівка до м.Херсона залізницею 105 км. автошляхом 139 км.

Географічні дані: Район розташовано в зоні ризикованого землеробства

По території району протікає одна річка

Найбільші: Інгулець

Територія району оточено морем немає

Кордони: Межує з Високопільським, Нововоронцовським, Бериславським районами та Миколаївською областю

Адміністративно-територіальні одиниці:

Міст районного значення – немає

Селищ міського типу – чотириВелика Олександрівка, Біла Криниця, Калінінське, Кар’єрне

Сільських населених пунктів – 54

Всього: 58

 

Кількість місцевих рад:                              

районна – 1

селищних- 3

сільських - 13

ОТГ – 1         

Чисельність наявного населення станом на   01.01.2018      25328 тис. осіб                    або 2,4 % від населення області,

у тому числі:

сільське – 15827 тис. осіб або 62,5 %

міське    -   9501 тис. осіб  або 37,5 %

Коротка історична довідка

Велика Олександрівка – селище міського типу, центр району. Розташована на лівому березі Інгульця, на віддалі139 кмвід обласного центру. Відстань до найближчої залізничної станції Біла криниця на лінії Снігурівка -  Апостолово –             9 кілометрів. Про перебування людей на території Великої Олександрівки  в старі часи свідчать знахідки кам’яної сокири епохи бронзи (ІІ тисячоліття до н.е.).

Населений пункт заснований в 1784 році вихідцями з Полтавщини і Чернігівщини. Спочатку його було названо Новоолександрівкою. В 1803 році з Чернігівської і Київської губерній сюди прибули нові партії поселенців, які заснували трохи нижче за течією Інгульця нове поселення, яке дістало назву Мала олександрівка, а попередня Нова Олександрівка була перейменована у Велику олександрівку. Про історію району розповідають до­кументи і експозиції районного народного історико-краєзнавчого музею, який відкритий у райцентрі             8 травня 1980 року.

В 1860 році Велика Олександрівка була віднесена до розряду містечок і стала центром Херсонської волості. Кількість населення щороку збільшувалася.

Тяжке і безправне становище було у простого трударя селянина, який в основному займався землеробством, так як промисловості не було. В той час у містечку від­кривалися дрібні підприємства, в основному ремеслові майстерні. В 1901 році вже діяли 2 бондарні, 4 майстер­ні бляшаних виробів, 9 з виготовлення возів і саней, 12 швейних майстерень.

Тричі на рік проводились ярмарки.

Пригноблений люд великоолександрівщини виступав проти панського гніту, бо більшість земель зосереджу­валися в руках багатіїв.

В 1906 - 1907 роках 1073 господарства володіли 11732 десятинами надільної землі. В той же час великі площі землі у Великоолександрівській волості належали монастирю та поміщикам. В нашій волості Григоро-Бізюковому монастирю належало 20719 десятин землі, а поміщикам Білоусовичам - 3202 десятини.

Великі площі мали поміщики Фальц-Фейн, Балашов, Бабенко та інші. Внаслідок нестачі, а іноді відсут­ності навіть примітивної техніки, тягла, добрив і пок­ращеного насіння приводило до того, що бідняцькі і середняцькі господарства збирали мізерні врожаї. З 1912 року на всю волость працював один земський агроном.

Украй незадовільне було медичне обслуговування. Великоолександрівська лікувальна ділянка, відкрита в 1908 році, одна обслуговувала більше 70 населених пунктів з населенням понад 20 тисяч чоловік. Лікарня на 10 ліжок відкрилася тільки в 1910 році, в ній працювали лікар, два фельдшери і акушерка.

Зовсім не задовольняла потреби населення і шкільна освіта. В 1894 році в селищі працювала земська двокомплектна школа на 154 учні і дві церковно-приходські школи на 123 учні, з них 38 дівчаток.

З приходом радянської влади стали розвиватись колективні господарства. Перед Великою Вітчизняною війною шкільна мережа склада­лася з двох неповних середніх і двох початкових шкіл, розширилася за рахунок нової середньої школи. В усіх школах нараховувалося 1199 учнів і 47 вчителів. Був споруджений будинок культури на 325 місць з кімнатами для роботи гуртків. Для юних великоолександрівців відкрився піонерський клуб, дитяча бібліотека.

Мирне життя трудящих району було перервано віро­ломним нападом фашистських військ.

На фронт пішло більше 5 тисяч солдат, багато з них пішли добровольцями. Не повернулися з війни понад 3500 чоловік, їх імена занесені в списки II тому Херсонської обласної Книги Пам'яті.

458 юнаків та дівчат було вивезено на примусові ро­боти до Німеччини. На честь загиблих в усіх централь­них населених пунктах та в райцентрі споруджені обеліски Слави, встановлені пам'ятники.

Великоолександрівський район,  як адміністративна одиниця, був затверджений 7 березня 1923 року з центром Велика Олександрівка.

Великоолександрівський район - типовий сільсько­господарський край.  Головна продукція району - зер­нові  та технічні культури і тваринництво м’ясо-молочного напрямку.

Територію району віднесено до зони особливо небезпечного забруднення атмосфери, а тому господар­ства знаходяться в зоні ризикового землеробства.

Національний склад на­селення району найбільш однорідний, майже 98% його складають українці, незначна частина припадає на ро­сіян, білорусів, вірменів, циган та інші національності.

Із пам'ятників архітектури, які охороняються державою, - будова і  гребля Великоолександрівської ГЕС на річці Інгулець – одна із перших на Україні, побудована в 1928 році по плану ГОЕРЛО. На полях району багато курганів - ровесників єгипетських пірамід.

Природні ресурси /корисні копалини/

Заповідники                      - 1,286 тис.га.

 

Структура земельного фонду:

Територія, усього

149,5

тис.га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

133,4  тис. га – 89,2% ( або 6,8%)

від площ с/г угідь області

із них: рілля

120,5 - 80,6%  (або 6,8 %)

тис.га

Ліси й інші лісовкриті площі

6,6 – 4,4%     (або 4,3 %)

тис.га

Забудовані землі

2,8 – 1,9%     (або 4 %)

тис.га

Землі водного фонду

1,0 – 0,7%     (або 0,2%)

тис.га

Інші землі

5,7 – 3,8%    (або 2,4 %)

тис.га


Питома вага району в економіці області:

за 2017 рік

Продукція промисловості

-

162960.4 тис.грн. 162,960 млн.грн.

Валова продукція сільського господарства

-

469700 тис. грн.    

у тому числі: рослинництво

-

373301тис. грн.

Тваринництво

-

96399 тис. грн.

Товарообіг  за 9 місяців 2017 року

-

29,8 млн. грн.

Промисловість 

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, - ____ одиниць

 

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100,0

Добувна промисловість

-

у тому числі:

-

видобування енергетичних матеріалів

-

видобування неенергетичних матеріалів

-

Обробна промисловість

з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

Легка промисловість

-

у тому числі

-

текстильна промисловість та пошиття одягу

-

виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

-

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

-

Хімічна і нафтохімічна промисловість

-

у тому числі

-

хімічне виробництво

-

виробництво гумових та пластмасових виробів

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/

-

Металургія та оброблення металу

100

Інші галузі

-

 

Промислове виробництво

Темп росту за останні три роки 

 2015 рік у 29 рази більше, 2016 рік на 62,7% менше, 2017 рік на 28,9% більше.

 

Фінансові та кредитні установи

 

з/п

Назва

1.

Великоолександрівське відділення Приват Банк

2.

Великоолександрівське відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

3.

ТВБВ №1021/0134 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк»

4.

Управління Державної казначейської служби України у Великоолександрівському районі

 

Виконання бюджетів за 2017 рік

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. –  3375 грн.

Податкові надходження на одну особу, грн.  –  3080 грн.

Частка простроченої заборгованості: дебіторської та кредиторської, % -

Іноземні інвестиції

Обсяг на одну особу 12 місяців 2017 року, дол. США -18,2

Зовнішньоекономічна діяльність 

Темп приросту експорту, % -  ___

Обсяг експорту на одну особу, дол.США –  ___

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн. дол.США -  ___

Митниці

Митні переходи:

кількість

Чисельність працюючих

Митні пости:

кількість

Чисельність працюючих

Автомобільні/залізничні

кількість

Чисельність працюючих

Транспортний комплекс і зв’язок

Залізничний транспорт

Наявність підприємств

Залізнична станція Біла Криниця, Калініндорф 

Залізничних станцій

Дві

один.

Автомобільний транспорт

Підприємств (АТП)

Приватне акційне товариство «Великоолександрівський автопарк»

один.

Виконують перевезення

Пасажирські

1

Вантажні

1

Наявність автомобільних доріг

384,5

км

Загальнодержавного

-

км

Республіканського

-

км

Місцевого значення

384,5

км

Зв'язок загального користування: Наявність телефонного зв'язку у селищах міського типу

3381

2282

тис. апаратів

Селах

1099

тис. апаратів

Міських телефонних станцій

1

один.

Сільських телефонних станцій

19

один.

Наявність вишок мобільного зв'язку

20

один.

Кількість абонентів мобільного зв'язку

-

один.

Кількість основних телефонів

на 100 жителів

 14,9

один.

Поштові заклади

один.

Кількість працюючих

Наявність відділів у містах

Районних

1

43

Сільських

24

41

Підприємств поліграфії

один.

Кількість працюючих

Дані про засновників (власників)

Типографії

-

-

-

Друкарні

1

2

Комунальна

Сільське господарство

Кількість агропромислових формувань, всього

127

один.

у тому числі:

Колективних сільгосппідприємств

4

один.

Приватні підприємства

9

один.

Господарські товариства

12

один.

Фермерські господарства

102

один.

Інші суб'єкти господарювання

1

один.

Структура валового виробництва сільського господарства

469700

тис.грн

Рослинництво

373301

тис.грн

Тваринництво

96399

тис.грн

Продукція переробки

5664

тис.грн

Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)

18544

грн.


Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис.тонн

Середня урожайність на 1 га, ц

Зерно та зернобобові культури

155,7

32,9

Цукровий буряк

-

-

Соняшник

38,4

12,56

Інші культури

-

-

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)

Одиниця виміру

 

м'ясо ( реалізація)

2663,7

 тонн

молоко

19102,5

 тонн

Яйце

10000

 тис. штук

риба

-

тис. тонн

 

Споживчий ринок

на 01 січня 2018 року

Кількість

Підприємств торгівлі

401

один.

з них: магазинів

233

один.

підприємств ресторанного господарства

17

один.

Зареєстрованих ринків

1

один.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу  місяців)

1176,7

грн.

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту району

0,11

%

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу

1,68

грн.

Мале підприємництво

на 01 січня 2018року*

Кількість малих підприємств

125

один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

470

чол.

Обсяг виробленої продукції

(робіт і послуг) малими підприємствами

тис.грн.

від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) району

64,8

%

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджетів всіх рівнів

15,3

%

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

632

один.

*- очікуване

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Чисельність пенсіонерів

6943

чол.

у тому числі:

за віком

5753

чол.

по інвалідності, регресники

545

чол.

за вислугою років

180

чол.

які отримують соціальні пенсії

78

чол.

Міністерства оборони України

35

чол.

Міністерства внутрішніх справ України

87

чол.

Служби безпеки України

1

чол.

Виплата соціальних допомог

Місячний фонд

42213,5

тис. грн.

Заборгованість з виплати пенсій

-

грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог

-

тис.грн.

 

Заробітна плата за січень-грудень 2017 року

Середньомісячна зарплата

5450

грн.

Місячний фонд оплати праці штатних працівників

16895,00

тис. грн.

 
Рівень життя

Обсяг реальних доходів населення

-

млн. грн.

Темп росту реальних доходів населення

-

%

Заборгованість із заробітної плати

Всього

312,3

тис.грн.

В економіці

312,3

тис.грн.

У сільському господарстві

тис.грн.

В бюджетній сфері

-

грн.

Заборгованість державного бюджету

-

грн.

Заборгованість місцевого бюджету

  -

грн.

Трудові ресурси

Всього

15585

чол.

У тому числі:

працездатне населення у працездатному віці

15585

чол.

Особи старшого віку, зайняті в економіці

чол.

Підлітки, зайняті в економіці

-

тис.чол.

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього

2,2

тис.чол.

у тому числі:

у промисловості

0,1

тис. чол.

У сільському господарстві

1,0

тис. чол.

В інших галузях

1,1

тис. чол.

В державному управлінні

0,3

тис. чол.

Демографічні дані, тенденції

Народилось

239

чол.

Померло

454

чол.

Щільність населення на 1 кв. км

0,6

тис. чол.

Міграційні процеси

-154

чол.

Стан ринку праці

Рівень зайнятості

Рівень безробіття 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Наука

Один.

Кількість працюючих, чол.

Науково-дослідні установи

-

Конструкторські бюро

-

Проектні установи

-

Філіали НАНУ

-

Інші установи

-

Освіта

Навчальні заклади

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

16

один.

Чисельність учнів

2336

чол.

Чисельність вчителів

325

чол.

Кількість постійних дошкільних закладів

18

один.

Чисельність дітей

863

чол.

Кількість персоналу

111

чол.

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)

один.

Чисельність учнів

-

чол.

Чисельність вчителів

-

чол.

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів,, автолюбителів, інші)

3

один

Чисельність дітей

640

чол.

Кількість шкільних бібліотек

16

один.

Бібліотечний фонд

244289

один.

У 2017 році - КЗ «Благодатівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ Великоолександрівської районної ради Херсонської області» перейменований у КЗ «Благодатівський НВК «ЗОШ І ст.. – ДНЗ Великоолександрівської районної ради Херсонської області, Новопавлівську ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Горєлікова М.Є. перейменовано у  Новопавлівську ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Горєлікова М.Є.

Охорона здоров’я

Медичні заклади

Кількість лікувальних закладів, поліклінік,

амбулаторій, профілакторіїв

38

один.

Кількість ліжок

121

місць

Кількість лікарів

39

чол.

Кількість середнього медичного персоналу

145

чол.

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

47,5

ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

597

відвід. за зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку

на 10 тис. населення

233

відвід.за зміну

Кількість ФП

30

один.

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

15,3

Кількість аптек (аптечних пунктів)

14

один.

Забезпеченість водою

Забезпечено

Культура 

Кількість:

один.

Кількість працюючих, чол.

Бібліотек

24

39

закладів культури клубного типу

26

79

музеїв (включаючи філіали)

4

1

районний Будинок культури

1

35

будинків культури

19

38

сільських клубів

6

6

клубів за інтересами

11

-

дитячих шкіл мистецтв

1

13

 

Перелік найвизначніших пам’яток

Кількість пам’яток

один.

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

Історії

6

-

архітектури

28

-

культури

2

-

природи

-

археології /кургани/

358

-

інше

-

-


Видатні історичні постаті району

У галузі:

Прізвище, ініціали

Посада, професія, фах

Сільське господарство

Котляр М.М.

Герой соціалістичної праці (м. херсон)

Дядюн Т.М.

Герой Соціалістичної праці

культури

Довнар І.І.

Член спілки письменників СРСР, прозаїк

Анастасьєв А.М.

Член Спілки письменників України

науки і освіти

Радченко Є.Д.

Доктор технічних наук, Лауреат Державної премії, Герой Соціалістичної праці (м. Москва)

Історії

Сусоров В.Д.

Доктор історичних наук, викладач херсонського технічного університету

Гореліков М.Є.

Генерал-майор у відставці (м. Москва)

 
Релігія

Назва та конфесійна приналежність громади

Юридична адреса

Кількість віруючих (парафіян)

Данні про керівництво конфесії

1

УПЦ Пресвятої богородиці „Неопалима купина”, МП.

Смт. Біла Криниця, вул. Леніна 50

200

Просвітер

Омеліч Сергій Леонідович

24.10.1970 року

2

Святого Благовірного князя Олександра Невського, УПЦ МП.

Смт.Велика Олександрівка, вул.Колгоспна, 44.

3,5 тис.

Отець-протоієрей Микола (Стефанюк Микола Миколайович)

17.01.1960 року

т. 2-18-23

3

Свято-Миколаївська парафія УПЦ

смт. Велика Олександрівка

150

Протоієрей, Пасічник Дмитро Васильович

05.07.1979 рік

4

УПЦ КП парафії рівноапостольного Великого Князя Володимира

с.Новокам’янка, вул.Шкільна, 26.

60

Протоієрей, Пасічник Дмитро Васильович

05.07.1979 рік

5

УПЦ КП парафія Святої мучениці Параскеви П’ятниці

с. Благодатівка

вул. Шевченка 48

55

Протоієрей, Головко Віталій Валентинович

29.08.1977 року

6

УПЦ КП Свідки Єгови

смт.Велика Олександрівка,

38

Пресвітер Вепр Григорій Ярославович.

7

УПЦ КП Свідки Єгови

с. Бобровий Кут

вул. Жовтнева 3а

31

Забур’яний Дмитро Іванович

8

УПЦ МП Святого пророка Іллі

с.Борозенське, вул. Першотравнева 11

155

Отець протоієрей Вилущак Володимир Іванович

29.08.1977 року

9

Парафія Святого Архістратига Михаїла , УПЦ КП

смт. Калінінське, вул.Колгоспна, 85а.

35

Протоієрей Головко Віталій Валентинович

29.08.1977 року

10

УПЦ МП Свято- Михайлівська парафія

смт.Калінінське, вул. Колгоспна, 85а

455

Ієрей, Герасимчук Анатолій Миколайович

11.11.1984року

11

УПЦ МП Свято-Миколаївська, релігійна громада

с.Старосілля, вул.Робоча, 12.

220

Ієрей Приходько Олександр Васильович

24.04.1988 року

38-267

12

Парафія святого Миколая, Укра-їнська Автоке-фальна православ-на церква

с.Новопавлівка,

 вул. Миру 70

100

Отець Ієрей

 Пасюк Борис Анатолійович

13

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП

с.Мала Олександрівка, вул. Леніна, 21

90

Кураков В’ячеслав

1973 рік

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – 13

Спортивні об’єкти

стадіони

1

один.

Спортивні зали

14

один.

Спортивні площадки

39

один.

Гімнастичні містечка

25

один.

Тренажерних залів

1

один.

Інші спортивні споруди /футбольні полія/

20

один.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ

Органи влади                       

Органи місцевого самоврядування

Кількість, один.

Депутатів

Штатних працівників

Районні ради

1

34

чол.

16,75

чол.

Міські ради

-

-

чол.

-

чол.

Селищні ради

3

60

чол.

30,75

чол.

Сільські ради

13

157

чол.

94,5

чол.

ОТГ

1

14

чол.

чол

 

Виконавчі органи влади

 

Кількість, один.

Працівників, чол.

Районні державні адміністрації,

міськвиконкоми (всього):

17

80

Управління

Відділи

Сектори

Інші структури (служба)

2 (самостійні структурні підрозділи)

4 (апарат)

6 (самостійні структурні підрозділи)

2 (апарат)

2 (самостійні структурні підрозділи)

1  (самостійний структурний підрозділ)

32

           17

21

4

4

           2

Виконкоми сільських та селищних рад (всього):

125,25

Голови виконкомів

Заступники голів виконкомів

Секретарі

Бухгалтера

Землевпорядники

Архітектора

Інші

16

-

16

13

16,5

-

63,75

ОТГ (всього)

30

Голови ОТГ

Заступники голів виконкомів

Секретарі

Бухгалтера

Землевпорядники

Архітектора

Інші

1

0

1

2

3

0

23


Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади  (управління, представництва)

Чисельність працюючих, чол.

з/п

Назва

1.

Великоолександрівський відділ обслуговування громадян Бериславського об’єднаного управління ПФУ Херсонської області

10

2.

Управління Державної казначейської служби України у Великоолександрівському районі

10

3.

Великоолександрівський районний  центру зайнятості

9

Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи

з/п

Назва

Чисельність працюючих, чол.

1.

Районний суд

20

2.

Великоолександрівське відділення   Бериславського відділу поліції ГУНП Херсонської області

45

3.

Бериславська місцева прокуратура

9

5.

Великоолександрівське відділення Новокаховської

об’єднаної державної податкової інспекції

8

 

Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі служби, комітети, спілки, інше

 

з/п

Назва

Кількість

членів, чол.

Дані про керівника

1.

Громадська рада при районній державній адміністрації

12

Голова ради – Стеценко Вадим Володимирович

2.

Районна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

12

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

3

Координаційна рада у справах дітей

12

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна заступник голови районної державної адміністрації

4.

Міжвідомча рада з питань координації фізичної культури та спорту

7

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

5.

Координаційна рада з питань  молодіжної та сімейної  політики та гендерних питань

8

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

6.

Районна координаційна рада з питань  оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків

12

Голова ради - Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

7.

Міжвідомча рада з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї

11

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

Молодіжна рада при районній державній адміністрації

11

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

8.

Районна рада з питань культури та духовності

12

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

9.

Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді

9

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

з/п

Депутати

обласної ради

(прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ, №, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

Глоба Любов Петрівна

12

Районна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Граб Олександр Олександрович

11

Районна  політична організація партії «Всеукраїнське об’єднання патріотів – Укроп»

Мороз Галина Миколаївна

11

Районна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Політичні партії (блоки)

з/п

Назва структурного утворення

політичної партії

Дата реєстрації,

№ свідоцтва

про реєстрацію

Місце

знаходження

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1

Великоолександрівська районна організація Соціалістичної партії України                                                                        

18.11.1997

№355    

смт Велика

Олександрівка

вул. Радянська, 6

Мартиненко

Кларина Сергіївна

2

Великоолександрівська районна організація Комуністичної партії України

08.12.1997 №228

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна,  202а

Білий

Сергій Михайлович

3.

Великоолександрівська районна організація Народної партії

06.02.1998

№37          

смт Велика Олександрівка,

вул. Пролетарська, 5

Морозов

Сергій Васильович

4.

Великоолександрівсь

ка районна організація Селянської партії України

29.03.1999 №89     

смт Велика Олександрівка,

вул. Молодіжна, 48

5.

Великоолександрівська районна організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.07.1999 №204

смт Велика Олександрівка, пров.Підстанційний,1

Шестака

Валерій Іванович

6.

Великоолександрівська районна організація Християнсько-демократичної партії України 

31.08.1999

№271        

Великоолександрівський район,

с. Кучерське, вул.Жовтнева, 2

Прохорчук Валентина Володимирівна

7.

Великоолександрівська районна організація Народно-Демократичної партії (НДП)

01.10.2000 №1      

смт Велика Олександрівка,

вул. Воровського,39

Попов Володимир Леонідович

8.

Великоолександрівська районна організація Демократичної  партії України

17.12.2000 №03  

Великоолександрівський район,

с. Чкалово,

вул. Шкільна, 1

Бєлай Володимир Ємєльянович

9.

Великоолександрівська районна організація “Жінки за майбутнє” всеукраїнського політичного об’єднання

30.08.2001

№1/4   

смт Велика Олександрівка, вул..Пролетарська, 5

Мишак

Анна

Іванівна

10.

Великоолександрівська районна організація  політичної партії Народного Руху України за єдність

15.11.2001

№2/5     

смт Велика Олександрівка,  вул..Воровського, 25

Метела

Наталя Валентинівна

11.

Великоолександрівська районна організація  політичної партії Народний рух  України

12.11.2001 №4/7   

смт Велика Олександрівка, вул.Декабристів,5

Захаренко Константин Олександрович

12.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”

29.06.2010

№ 44/47   

смт Велика Олександрівка,

вул. Театральна, 9

Кагарлицький

Віктор Анатолійович

13.

Великоолександрівська районна  організація Партії регіонів

14.12.2001

№18/21       

14.

Великоолександрівська районна організація Української партії  “Єдність”

04.01.2002

№20/23   

смт Велика Олександрівка, вул.Заводська, 16

Цвігуненко Микола Федорович

15.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнської партії “Нова сила”

08.02.2002  №49/52

Великоолександрівський район,

с. Брускінське, вул.Садова, 10

Гура

Микола Андрійович

16.

Великоолександрівська районна організація політичної партії малого і середнього бізнесу України

13.11.2002 №51/54 

смт Велика Олександрівка, вул.Братська, 35

Голіш

Микола Миколайович

17.

Великоолександрівська районна організація       

Соціал-демократичної партії України

28.02.2003 №1/4 

смт Велика Олександрівка,

вул. Маяковського,82

Продченко Ярослав Васильович

18.

Великоолександрівська районна організація політичної партії “Держава”

13.03.2003 №2/5

19.

Великоолександрівська районна організація  партії “Справедливість”

15.03.2003

№3/6     

смт Велика Олександрівка, вул.Заводська, 9/3

Дурбак

Віктор Миколайович

20.

Великоолександрівська районна організація Партії промисловців і підприємців України

09.04.2003      

№4/7

смт Велика Олександрівка,

вул. Воровського, 39

Шаргут

Ірина

Іванівна

21.

Великоолександрівська районна організація Української Народної Партії

27.08.2003 №7/10             

Великоолександрівський район,

с. Борозенське,

вул. Молодіжна, 45

Платцев

Матвій Вікторович

22.

Великоолександрівська районна організація  партії “Християнсько-Демократичний Союз”

25.12.2003 №9/12   

Великоолександрівський район,

с. Мала Олександрівка,

вул. Леніна, 98 а

Болотова

Олена Анатоліївна

23.

Великоолександрівська районна організація Партії національно-економічного розвитку України

17.02.2000 №10/13       

смт Велика Олександрівка,

пров. Лінейний, 13

Нос

Віктор Леонтійович

24.

Великоолександрівський районна організація “Конгрес українських націоналістів”

27.02.2004

№11/14

смт Велика Олександрівка,

вул. Первомайська,70

Іваніцька Світлана Тимофіївна

25.

Великоолександрівська районна організація Партії  “Відродження”

06.07.2004 №13\16

Великоолександрівський район,

с. Первомайське,

вул. Щорса,51

Баранов

Василь Семенович

26.

Великоолександрівська районна організація політичної партії ”Трудова Україна”

15.09.2004

№15/18    

смт Велика Олександрівка,

вул. Заводська, 13б

Нос

Валерій

Вікторович

27.

Великоолександрівська районна організація партії “Союз”

01.03.2005  

№17/20

смт Велика Олександрівка, вул.Театральна, 9

Білоконь

Борис Федорович

28.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Наша Україна»

20.06.2005

№18/21

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 213

Шаповал

Ігор

Юрійович

29.

Великоолександрівська районна організація Української Консервативної Партії

07.07.2005

№19/22

смт Велика Олександрівка

вул. Першотравнева70

Петренко

Інна

Іванівна

30.

Великоолександрівська районна організація Республіканської партії України

13.07.2005

№20/23

смт Велика Олександрівка

вул. Заводська 13/7

Голівець

Сергій Васильович

31.

Великоолександрівська районна  організація партії Національно-демократичне об'єднання "Україна"

02.08.2005

№21/24

Великоолександрівський район,

с. Садок

вул. Нижня,2

Воучок

Наталія

Петрівна

32.

Великоолександрівська районна організація Української республіканської партії “Собор”

12.08.2005

№22/25

смт Велика Олександрівка

вул.Першотравнева,

70

Бобкова Людмила Володимирівна

33.

Великоолександрівська районна організація політичної партії “Третя сила”

23.08.2005

№23/26

смт Велика Олександрівка

вул.Чкалова,35

Лук'яненко Олександр Олександрович

34.

Великоолександрівська районна партійна організація Української партії “Зелена планета”

08.09.2005

№24/27

смт Велика Олександрівка

вул. Шкільна, 38

Суббот

Лариса

Іванівна

35.

Великоолександрівська районна організація політичної партії “Совість України”

06.10.2005

№26/29

Великоолександрівський район,

с. Борозенське

Змінка

Петро Анатолійович

36.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнської партії трудящих

14.11.2005

№29/32

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 92/10

Піскун

Тетяна

Петрівна

37.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут та соціальний захист народу”

16.01.2006

№30/33

смт Велика

Олександрівка, пр.Лінейний,13

Нос

Тетяна

Анатоліївна

38.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії Всеукраїнського об'єднання “Громада”

15.03.2006

№32/35

смт Велика Олександрівка

пров. Підстанційний, 6/1

Семержій

Віктор

Мусійович

39.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Українські соціал-демократи»

07.12.2007

№35/38

смт Велика Олександрівка

вул. Заводська, 7/13

Могила

Олексій Олексійович

40.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Союз Лівих Сил»

27.05.2008

№36/39

смт Велика Олександрівка

вул. Заводська, 4/12

Хабарова Світлана Анатоліївна

41.

Великоолександрівська районна організація Української селянської демократичної партії

15.05.2009

№37/40

смт Велика Олександрівка

пров Підстанційний, 1

Кудінов Тимофій Васильович

42.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни»

26.11.2009

№38/41

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна,97

Яцушко

Олег Миколайович

43.

Великоолександрівська районна організація Політичної Партії «Фронт Змін»

20.01.2010

№40/43

смт Велика Олександрівка

вул. Братська,2

Чайковський

Олексій Олексійович

44.

Великоолександрівське районна організація політичної партії «Українська платформа»

26.02.2010

№42/45

смт Велика Олександрівка

вул. Ломоносова,26

Харченко Людмила Валеріївна

45.

Великоолександрівське районна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за реформи) Віталія Кличка»

12.03.2010

№43/46

смт Велика Олександрівка

вул Б.Хмельницького, 8

Чайковський Олексій

Якович

46.

Великоолександрівська районна організація Народної Екологічної партії

10.09.2010

№45/48

смт Велика Олександрівка

вул. Набережна, 5

Кот

Віктор Олексійович

47.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Нова політика»

24.09.2010

№46/49

Великоолександрівський район

с. Чкалово

вул. Чкалова, 28

Качаленко

Олег Миколайович

48.

Великоолександрівська районна організація Політичного об'єднання «Рідна Вітчизна» у Херсонській області

03.11.2010

№47/50

смт Велика Олександрівка

вул. Пролетарська, 39 кв.11

Очаківський Олег Анатолійович

49.

Великоолександрівська районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка в Херсонській області

06.04.2015

№48/51

смт Велика Олександрівка

вул. Піонерська, 48

Самойленко

Оксана

Олександрівна

50.

Великоолександрівська районна в Херсонській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

20.04.2015

№49/52

смт Велика Олександрівка

вул. Братська, 12

Салтан

Надія Миколаївна

51.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

23.04.2015

№50/53

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 142

Литвиненко

Олександр

Леонідович

52.

Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» в Великоолександрівському районі Херсонської області

21.07.2015

№51/54

смт Велика Олександрівка

вул. Маяковського, 5

Рожко

Євген

Ігорович

53.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Соціалісти»

23.07.2015

№52/55

Великоолександрівський район

с. Мала Олександрівка

вул. Шевченко, 52

Дмитренко

Володимир Григорович

54.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Українське обєднання патріотів –Укроп»

11.08.2015

№54/57

смт Велика Олександрівка

вул. Б.Хмельницького, 10

Граб

Олександр

Олександрович

55.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Нова держава» у Херсонській області

13.08.2015

№55/58

смт Велика Олександрівка

вул. Івана Цаци, 32

Горбенко

Євгенія Олександрівна

56.

Великоолександрівська районна партійна організація Партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна»

21.08.2015

№56/59

смт Велика Олександрівка

вул. Заводська, 4 кв.12

Хабаров

Юрій

Георгійович

57.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Партія місцевого самоврядування»

25.08.2015

№57/60

Великоолександрівський район

с. Старосілля

вул. Миру, 54

Чаура

Сергій

Вікторович

58.

Великоолександрівська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

25.08.2015

№58/61

смт Велика Олександрівка

вул. Першотравнева,70

Петренко

Володимир

Сергійович

59.

Великоолександрівська районна партійна організація політичної партії «НАШ КРАЙ»

03.09.2015

№59/62

Великоолександрівський район

с. Іщенка

вул. 8 Березня, 12

Докучаєва

Тетяна

Володимирівна

Громадські організації, об’єднання, спілки

№ з/п

Назва

Дата реєстрації (легалізації), № свідоцтва (№ запису)

Юридична адреса

Керівник

1

Великоолександрівська районна спортивна громадська організація «Футбольний союз Великоолександрівщини»

20.04.2010

(внесення змін 07.05.2010) № 14

Херсонська обл

 смт Велика Олександрівка

 вул Пушкіна,17

Клименко Юрій Андрійович

2

Великоолександрівська Піонерська громадська організація “Квіткова країна дитинства”

07.06.2004

№ 414322

Херсонська обл

смт Велика Олександрівка

 вул Театральна, 11

Гузік Наталія

Володимирівна

3

Великоолександрівська районна громадська організація “Братство бджолярів”

01.03.2005

№414494

Херсонська обл

смт Велика Олександрівка

 вул Трудова, 2

Михальченко Валерій Вікторович

4

Великоолександрівська районна громадська організація “Громадський парламент”

02.04.2004

№414289

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

 вул Садова, 42 кв 2

Лісничий Андрій Петрович

5

Великоолександрівська районна організація Товариства сприяння обороні України

20.12.2003

№414378

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

пров.Лінійний, 13

Нос Віктор

Леонтійович

6

Великоолександрівська районна громадська організація “Криничанка”

28.02.2007

№414423

Херсонська обл

смт Біла Криниця

вул Леніна, 2

Логунов

Сергій

Іванович

7

Великоолександрівське районне громадське товариство мисливців та рибалок “Птах” 

09.06.2007

№826795

Херсонська обл

смт Велика Олександрівка

вул. Підстанційна, 1

Ветров Андрій Олександрович

8

Великоолександрівська громадська організація Федерація Футболу

23.05.2003

№414270

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 155

Пересунько Юрій Олексійович

9

Громадська організація «Великоолександрівська районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-нтернаціоналістів)»

19.07.2013 №1405189

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул Театральна, 9

Болбас Віктор Олександрович

10

Громадська організація «Громадська ініціатива «Волонтери Великоолександрівщини»

11.06.2015

№1435990

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Садова, 126

Доброгаєв Юрій Георгійович

11

В.Олександрівська районна організація Організація ветеранів України

23.07.1998

№826960

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Театральна, 11

Мальчикова  Ірина Тимофіївна

12

В.Олександрівська районна громадська організація“Українська соціал-демократична молодь”

01.09.2003

№414331

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

пров Підстанційний,1

Лопатіна Олена Анатоліївна

13

Великоолександрівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок

29.08.2008

№826945

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 213

Шаповал

 Ігор Юрійович

14

Громадська організація «Громадський контроль у Великоолександрівському районі Херсонської області»

30.05. 2014

№ 1420266

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 107

Спіров Юрій Станіславович

15

Великоолександрівське відділення Громадської організації “Херсонська обласна асоціація працівників санепідемслужби”

14.10.2009

№826860

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 138

Литвин Людмила Дмитрівна

16

В.Олександрівська районна громадська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молоді регіони”

23.12.2011

№826934

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Театральна, 9

Білий О.В.

17

Громадська організація «Молодіжне спортивно-патріотичне обєднання «Борозенська Січ»

20.11.2015

№1450426

Херсонська обл

с Борозенське

вул Першотравнева, 82 кв 2

Білявський С.М.

18

Громадська організація «Спілка воїнів учасників антитерористичної операції Великоолександрівського району»

12.12.2016

№1465531

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул Свободи, 145

Дудніченко Володимир Миколайович

19

Громадська організація «Прогресивне покоління»

22.09.2016

№1463590

Херсонська обл

смт Біла Криниця

пров Садовий, 9

кв 2

Артюх А.В.

 

Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації

 

№ з/п

№ свідоцтва

Назва благодійної організації

Юридична адреса

Дата реєстрації

Керівник

1

свідоцтво № 1

Великоолександрівська філія Херсонського відділення Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців і ветеранів Збройних Сил

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 167

30.08.

2004 р.

Тонконог

Володимир

Васильович

 

Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації

№ з/п

Назва товариства, фонду, організації

Кількість членів

Дані про керівника, посада, тел.

 

-

-

-

 

Засоби масової інформації

Газети

з/п

Назва

Тираж у місяць, прим.

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

1.

КЗ «Редакція районної газети Жайвір»

2400 екз.

Районна рада

Колектив редакції

6

Електронні ЗМІ

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

-

-

-

 

Телебачення

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

-

-

-

Радіо

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

1.

Редакція проводового радіомовлення 

Райрада рада

-

 

 Форма 1

Зведена інформація про чисельність та щільність населення, площу адміністративних районів

та міст обласного, районного значення

Назва міста обласного, районного значення, місцевої ради

Чисельність населення на

 01 січня 2018 року,

тис. чол..

Площа району, населених пунктів

тис.кв. км.

Питома вага району, міста за площею, %

Щільність населення чол.. на

1 кв. км.

Кількість, селищ, сіл, одиниць

Кількість

сільських,

селищних рад,

одиниць

Середня чисельність населення одного, села, чоловік

Кількість

районів у містах, місцевих рад, од.

всього

міське

сільське

Міста обласного, районного значення

Великоолександрівський

25,3

9,5

15,8

1,54

100 %

18

58

16

46

-

Селищні ради

Білокриницька

1,934

1,595

0,339

0,009

0,6

219

3

1

656

-

Великоолександрівська

7,036

6,742

0,294

0,084

5,5

85

2

1

3563

-

Калинівська

1,981

1,164

0,817

0,069

4,5

29

5

1

401

-

Сільські ради

Білоусівська

0,300

-

0,300

0,055

3,6

5

2

1

152

-

Благодатівська

0,821

-

0,821

0,078

5,1

11

6

1

137

-

Бобровокутська 

0,539

-

0,539

0,050

3,2

11

2

1

271

-

Брускинська

0,749

-

0,749

0,089

5,8

8

4

1

187

-

Давидово-Брідська

1,111

-

1,111

0,092

6,0

12

3

1

371

-

Малоолександрівська

1,503

-

1,503

0,088

5,7

17

1

1

1507

-

Новодмитрівська

0,992

-

0,992

0,066

4,3

15

1

1

994

-

Новокалузька

0,430

-

0,430

0,035

2,3

12

4

1

108

-

Новокам'янська

0,795

-

0,795

0,106

6,9

8

2

1

398

-

Новопавлівська

0,690

-

0,690

0,047

3,1

15

2

1

346

-

Старосільська

0,914

-

0,914

0,072

4,7

13

4

1

229

-

Трифонівська

0,789

0,789

0,069

4,5

12

2

1

396

-

Чкаловська

0,822

-

0,822

0,094

6,1

9

5

1

164

-

Борозенська ОТГ

3,924

-

3,924

4,677578

31,2

1,2

9

1

3924

-

с. Борозенське

1,853

-

1,853

2,067043

13,8

1,1

1

-

1853

-

с. Кучерське

0,547

-

0,547

0,896915

6

1,6

1

-

547

-

с. Садок

0,386

-

0,386

0,710686

4,7

1,8

1

-

386

-

с. П’ятихатки

0,176

-

0,176

0,537434

3,3

3,1

1

-

176

-

с. Нова Кубань

0,349

-

0,349

0,1621

1,1

0,5

1

-

349

-

с. Стариця

0,057

-

0,057

0,0628

0,4

1,1

1

-

57

-

с. Чарівне

0,437

-

0,437

0,1209

0,7

0,3

1

-

437

-

с. Красносільське

0,082

-

0,082

0,0584

0,4

0,7

1

-

82

-

с. Дмитренка

0,037

-

0,037

0,0335

0,2

0,9

1

-

37

-

с. Костомарове

0

0

0

0,0278

0,2

0

0

-

0

-

 

Зведена інформація про чисельність та щільність населення, площу

Великоолександрівського  району

Назва міста обласного, районного значення, місцевої ради

Кількість районних у містах рад, місцевих рад, один.

Кількість селищ, один

Кількість селищ міського типу, один.

Кількість селищних рад, один.

Середня чисельність населення одного селища, ос.

Середня чисельність населення однієї селищної ради, ос.

Кількість сіл, один.

Кількість сільських рад, один.

Кількість об’єднаних територіальних громад, один.

Середня чисельність населення одного села, ос.

Середня чисельність

населення однієї

сільської ради, ос.

Середня чисельність

населення однієї

об’єднаної територіальної громади, ос.

Міста обласного, районного значення

Місцеві ради

Великоолександрівський район

16

-

4

     3

-

8442,6

54

     13

1

469

1948

3924

                                                                                                                                                                                          

 Форма 2

Характеристика наявного потенціалу культурно-побутового обслуговування

сільської поселенської мережі Херсонської області (на 01 січня 2018 року)

Села у розрізі сільських рад по адміністративних районах

(в тому числі об’єднані територіальні громади)

Об’єкти культурно-побутового обслуговування (заповнюються в колонках наступним чином: проставляється літера – П для працюючих об’єктів, або Н для непрацюючих та подається цифрами кількість об’єктів і їх сумарна потужність)

діль-ничні лікарні

амбулатор­но-поліклі­нічні заклади

ФАПи

середні навчальні заклади (школи) за ступе­нями*

дошкільні заклади

магазини

об’єкти громадсь­кого харчування

заклади побутового обслугову­вання

бані

І

ІІ

ІІІ

Великоолександрівський район

Великоолександрівська селищна рада

смт Велика Олександрівка

-

-

-

99П

10П

22П

с. Твердомедово

-

-

-

-

-

-

-

Калинівська селищна рада

с.Калинівське

-

-

-

-

10П

-

-

с. Новополтавка

-

-

-

-

-

-

-

с. Зелений Гай

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Краснолюбецьке

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Калініндорф

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Білокриницька селищна рада

с.Біла Криниця

-

-

-

-

11П

-

-

с.Кар’єрне

-

-

-

-

-

-

-

с.Першотравневе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Білоусове

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Білоусівська сільська рада 

с. Білоусове

-

-

-

-

-

-

-

с. Токареве

-

-

-

-

-

-

-

-

Благодатівська сільська рада 

с. Благодатівка

-

-

-

-

-

-

-

с. Андріївка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Мала Сейдеменуха

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Новогреднєво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Лозове

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Сухий Ставок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бобровокутська сільська рада

с. Бобровий Кут

-

-

-

-

-

-

с. Заповіт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Брускинська сільська рада

с. Брускинське

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Безводнє

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Іщенка

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Костромка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Давидово-Брідська сільська рада

с. Давидів Брід

-

-

-

-

-

-

с. Запоріжжя

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Білогірка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоолександрівська сільська рада

с. Мала Олександрівка

-

-

-

-

-

-

Новодмитрівська сільська рада

с. Новодмитрівка

-

-

-

-

-

-

-

Новокалузька сільська рада

с. Нова Калуга

-

-

-

-

-

-

-

с. Червона Людмилівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Новокам’янська сільська рада

с. Нова Кам’янка

-

-

-

-

-

-

-

с. Новогригорівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Новопавлівська сільська рада

с. Новопавлівка

-

-

-

-

-

-

-

с. Буцівське

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Старосільська сільська рада

с. Старосілля

-

-

-

-

-

-

с. Долгове

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Шестакове

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Каменне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Трифонівська сільська рада

с. Трифонівка

-

-

-

-

-

-

-

с. Василівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чкаловська сільська рада

с. Чкалове

-

-

-

-

1П-

-

-

с. Степове

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Криничанка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Щасливе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Борозенська ОТГ

с. Борозенське

-

-

-

-

23

2

-

-

с. Кучерське

-

-

-

-

-

3

-

-

-

с. Садок

-

-

-

-

2

-

-

-

с. П’ятихатки

-

-

-

-

-

1

-

-

-

с. Нова Кубань

-

-

-

1

-

2

-

-

-

с. Стариця

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Чарівне

-

-

-

-

1

6

-

-

-

с. Красносільське

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

с. Дмитренка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Костомарове

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*У 2017 році - КЗ «Благодатівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ Великоолександрівської районної ради Херсонської області» перейменований у КЗ «Благодатівський НВК «ЗОШ І ст.. – ДНЗ Великоолександрівської районної ради Херсонської області, Новопавлівську ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Горєлікова М.Є. перейменовано у  Новопавлівську ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Горєлікова М.Є.

 

Форма 3

Зведена інформація про представницькі органи місцевого самоврядування

районах та містах обласного, районного значення

Назва ради

Назва адміністративного району, на території якого розташована рада

Кількість адміністративно-територіальних одиниць у складі ради

Чисельність населення ради, ройону або ОТГ  на 01.01.2018 (осіб)

Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів)

Прізвище, ім’я,  

по батькові голови

Контакт-ний телефон

1.

Обласна рада

2.

Міська рада міста – обласного центру

3.

Міські ради міст обласного значення*

4.

Районні ради*

Великоолександрівська районна рада

*

58

25328

34

Гречана Світлана Юріївна

2 24 80

4.1.

Міські ради міст районного значення*

4.2.

Селищні ради*

Великоолександрівська селищна рада

смт. Велика Олександрівна

2

7036

26

Корнієнко Наталія Володимирівна

2 16 70

Білокриницька селищна рада

с-ще. Біла Криниця

3

1934

14

В.о. Сіряк Сергій Миколайович

2 20 41

Калинівська селищна рада

смт. Калинівське

5

1981

14

Явтушенко Валерій Григорович

30 289

.3.

Сільські ради*

Білоусівська  сільська рада

с. Білоусово

2

300

12

Новіцька Людмила Сергіївна

39 741

Благодатівська сільська рада

с. благодатівка

6

821

12

Яценко Віктор Олексійович

39 669

Бобровокутська сільська рада

с. Бобровий Кут

2

539

12

Кузміна

Галина Луківна

32 514

Брускинська сільська рада

с. брускинське

4

749

12

Дорошенко Андрій Олексійович

32 142

Давидово-Брідська сільська рада

с. Давидів Брід

3

1111

12

Доній Віктор

Васильович

39 323

Малоолександрівська сільська рада

с. Мала Олександрівна

1

1503

14

Гезь Леонід Дмитрович

39 217

Новодмитрівська сільська рада

с. Новодмит-рівка

1

992

12

Деркач Захар Миколайович

38 224

Новокалузька сільська рада

с. нова калуга

4

430

12

Пономаренко Олена Іванівна

32 235

Новокам’янська сільська рада

с.Нова  кам’янка

2

795

12

Охріменко Галина Олександрівна

35 148

Новопавлівська сільська рада

с. Новопавлівка

2

690

12

Гореліков Олександр Михайлович

33 343

Старосільська сільська рада

с. старосілля

4

914

12

Чаура Сергій

Вікторович

38 267

Трифонівська сільська рада

с. Трифонівка

2

789

12

Гончаренко Віра Ростиславівна

34 422

Чкаловська сільська рада

с. Чкалово

5

822

12

Кумпете Валентина Іванівна

36 131

Об’єднані територіальні громади*

Борозенська ОТГ

с. Борозенське

10

3924

14

Кузьміна Галина Луківна

0960950792

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus