Розпорядження голови РДА

№1129, №1127, від 28.12.2012

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

             28.12.2012  № 1129

Про види оплачуваних
громадських робіт на території
Великоолександрівського району

          Відповідно до статті 23 Закону України „Про зайнятість” населення, статті 8 Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 839, керуючись статтями 6, 13, пунктом 2 статті 24, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:
1. Організувати проведення оплачуваних громадських робіт, що мають суспіль-корисну спрямованість, відповідають потребам громади, району та сприяють їх соціальному розвитку для забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які не мають роботи, зайнятих трудовою діяльністю осіб, які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час, учнівської та студентської молоді, пенсіонерів та інвалідів.
2. Фінансування оплачуваних громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців, для яких ці роботи виконуються.
3. Затвердити перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам громади, району та сприяють їх соціальному розвитку (додається).
4. Великоолександрівському районному центру зайнятості здійснювати направлення на оплачувані громадські роботи.
5. Оплату праці осіб, зайнятих на громадських роботах здійснювати за фактично виконану роботу, не допускати щоб оплата була меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.
6. Взяти до уваги, що на осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю, про зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими нормативно-правовими актами.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.12.2011 року № 967 „Про види оплачуваних громадських робіт на території Великоолександрівського району”.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Граб Л.М.

Голова районної державної адміністрації

В.Я.Литвин

Додаток
до розпорядження голови                           
районної державної адміністрації
28.12.2012 № 1129

ПЕРЕЛІК
видів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам району та сприяють
його соціальному розвитку

 • Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни;
 • Проведення робіт з благоустрою населених пунктів;
 • Обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків;
 • Встановлення та відновлення знаків дорожнього руху;
 • Озеленення територій населеного пункту;
 • Впорядкування кладовищ, зон відпочинку і туризму;
 • Проведення робіт по впорядкуванню звалищ твердих  побутових відходів;
 • Ремонтні роботи в закладах, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади;
 • Виконання ремонтних робіт водогонів;
 • Прибирання придорожніх смуг;
 • Догляд за особами похилого віку та інвалідами;
 • Догляд за хворими в закладах охорони здоров'я та допоміжні роботи у будинку  для людей похилого віку;
 • Виконання сільськогосподарських робіт;
 • Виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
 • Прибирання території та складських приміщень;
 • Підготовка виробничого обладнання до роботи;
 • Заготівля та розпилювання дров;
 • Розчищення території від снігу та посипання доріжок в зимовий період;
 • Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій, технічна обробка та кур’єрська доставка матеріалів;
 • Інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку;
 • Інформування населення щодо запобігання та профілактики безпеки життєдіяльності населення;
 • Проведення перепису населення;
 • Проведення робіт по залісенню земель;
 • Інші види робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість.

Керівник  апарату  районної державної адміністрації

В.Г.Захаренко

 

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

             26.12.2012  № 1127

Про прогноз районного
бюджету на 2014-2015 роки

Прогноз районного бюджету на 2014 та 2015 роки розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, прогнозу показників Державного бюджету України  та обласного бюджету на 2014 - 2015 роки.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку Великоолександрівського району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.
Основними завданнями Прогнозу є:
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Прогноз включає основні макропоказники економічного і соціального розвитку району, індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів.
Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2014 та                  2015 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів районного бюджету на 2014 та 2015 роки.
Враховуючи зазначене, відповідно до частини четвертої статті 21 та  частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 6, частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:
1. Схвалити прогноз районного бюджету на 2014 та 2015 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації підготувати відповідний пакет документів та подати  його у районну раду.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Граб Л.М.

Голова районної
державної адміністрації                                                          В.Я.Литвин

 

CХВАЛЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
26.12.2012  № 1127 

ПРОГНОЗ
районного бюджету на 2014 та 2015 роки

(проект)

Загальна частина

Прогноз районного бюджету на 2014 та 2015 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, прогнозу показників Державного бюджету України  та обласного бюджету на 2014 - 2015 роки.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку Великоолександрівського району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.
Основними завданнями Прогнозу є:
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Прогноз включає основні макропоказники економічного і соціального розвитку району, індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів.
Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2014 та 2015 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів районного бюджету на 2014 та 2015 роки.
Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку району на 2013 – 2015 роки очікується, що розвиток економіки відбуватиметься інерційно, суттєва структурна перебудова економіки не здійснюватиметься:
- індекс промислової продукції у 2013 році – 105,0 відсотків, у 2014 – 104,8 відсотка, у 2015 – 104,5 відсотка;
- індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 2013 році – 157,2 відсотка, у 2014 – 101,8 відсотка, у 2015 – 111,6 відсотка;
- середньомісячна заробітна плата штатного працівника у 2013 році – 2270 гривень, у 2014 – 2610 гривень, у 2015 – 3000 гривень з темпом росту до попереднього року 119,2 відсотка, 114,9 відсотка, 114,9 відсотка відповідно;
- рівень безробіття населення у 2013 році – 1,8 відсотка, у 2014 – 1,8 відсотка, у 2015 – 1,8 відсотка;
- темп зростання обсягів інвестицій в основний капітал у 2013 році – 153,3 відсотків, у 2014 – 108,7 відсотків, у 2015 – 112,0 відсотків.

Індикативні прогнозні показники доходів загального фонду та дотації вирівнювання районного бюджету на 2014 та 2015 роки

Найменування

Тис. гривень

2014 рік

2015 рік

Загальний обсяг доходів

10050,0

10100,0

Податкові надходження,
з них:

9990,0

10025,0

податок на доходи фізичних осіб

9960,0

9995,0

Неподаткові надходження

60,0

75,0

Дотація вирівнювання

50624,0

51940,0

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (15 відсотків та 17 відсотків із доходу, що перевищує десять мінімальних заробітних плат) та з урахуванням положень Програми дій Уряду щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.
Прогноз збільшення надходжень у 2014 році дотації вирівнювання з державного бюджету розраховано з урахуванням прогнозу державного бюджету на 2,6 відсотка до показників 2013 року та у 2015 році - на 2,6 відсотка до 2014 року.

Видатки районного бюджету на 2014 та 2015 роки
Прогноз видатків бюджету на 2014 та 2015 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників доходної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету.

Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду районного бюджету за функціональним призначенням
на 2014 та 2015 роки

Найменування

Тис. гривень

 

2014 рік

2015 рік

Державне управління

743,2

824,9

Освіта

37122,5

41206,0

Охорона здоров’я

15327,3

17013,3

Соціальний захист соціальне забезпечення і молодіжні програми

1761,0

1954,7

Культура і  мистецтво

3614,8

4012,4

Фізична культура і спорт

377,9

419,5

Видатки на програми соціального захисту населення за рахунок трансфертів з державного бюджету

36060,9

40027,6

Трансферти місцевим бюджетам

6830,0

7116,1

Органи місцевого самоврядування

         Пріоритетними завданнями апарату районної ради є фінансове забезпечення  здійснення повноважень, наданих  Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.
У 2014 - 2015 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення  діяльності ради,  депутатів, взаємодію і зв’язок з територіальними громадами, районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надання методичної та іншої практичної допомогу сільським та селищним радам.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення;
 • забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів; 
 • подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • забезпечення повноти та своєчасності виплати усіх видів державної допомоги;
 • запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки;
 • створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку й управління коштами соціальної сфери та впровадження  електронних соціальних  карток.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються вразливим верствам населення;
 • посилення адресності надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.
У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:
- запровадження системи індикаторів якості первинної та екстреної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;
- поліпшення здоров’я населення району, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;
- зниження рівня інвалідності населення;
- створення умов для безпечних пологів, надання своєчасної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді;
- поліпшення стану здоров'я та продовження тривалості життя населення району;
- повне забезпечення та підвищення ефективності кадрового потенціалу;
- укомплектування галузі кваліфікованими кадрами - лікарями і середнім медичним персоналом, насамперед у сільській місцевості;
- підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичний супровід материнства та дитинства;
- посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;
- забезпечення роботи системи швидкої медичної допомоги, спрямувавши її на своєчасне та ефективне надання невідкладних медичних послуг, як у районному центрі, так і в сільській місцевості;
- добудова та дооснащення закладів охорони здоров’я сучасним лікувально-діагностичним обладнанням;
-  впровадження у діяльність лікувальних закладів новітніх технологій;
- стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі;
- придбання житла для медичних працівників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;
- забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї.

Освіта

Пріоритетом у розвитку галузі освіти є створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти району.
У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:
- запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах, підтримка талановитих і обдарованих дітей;
- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;
- підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, прибуття до загальноосвітніх навчальних закладів Великоолександрівського району молодих спеціалістів – випускників вищих педагогічних закладів;
-   розвиток позашкільної освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є:
- створення умов для проживання та виховання дітей, подолання соціальної ізольованості вихованців, забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку;
- впровадження профільного навчання для учнів 10-11 класів;
- проведення ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Культура та туризм

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:
- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;
- забезпечення виконання заходів районної програми розвитку культури і духовності в районі, спрямованих на підвищення якості та доступності відповідних послуг;
-  забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв;
- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;
- проведення ремонтних робіт закладів культури;
- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури у тому числі в сільській місцевості.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- активізація участі установ і закладів культури у соціально-економічному житті району, покращення стану їх діяльності;
- створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня;
- збереження і примноження культурних надбань.

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.
У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:
- сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів району у змаганнях різного рівня;
- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
- збереження і розвиток мережі спортивних споруд;
- створення умов для фізичної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, розвитку спорту інвалідів;
- підвищення освітнього рівня фахівців сфери фізичної культури та спорту.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;
- піднесення здобутків спортсменів району у змаганнях різного рівня.

Підтримка сімей та молоді

Пріоритетами розвитку у цій сфері є забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг.
У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:
- дотримання права дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім'ї;
- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;
- попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми;
- утвердження гендерної рівності у суспільстві.
Основним результатом, який планується досягти, є створення соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної сім’ї та молодої людини, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій.

Сільське господарство та земельна реформа

У 2014 та 2015 роках пріоритетним напрямком розвитку сільського господарства є створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва та зрошуваного землеробства, відповідно  передбачається здійснити заходи з:
- проведення  нормативної грошової оцінки земель населених пунктів району;
-  розмежування земель державної та комунальної власності;
-  проведення рекультивації порушених земель.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними напрямами в 2014 та 2015 роках є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів, відповідно планується здійснити такі заходи:
- забезпечення використання природних ресурсів району у відповідності з науково обґрунтованими нормативами;
- будівництво полігону твердих побутових відходів.

Дорожньо-транспортний комплекс

         Ремонт доріг комунальної власності в 2014 – 2015 роках планується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Кредитування

З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення передбачається реалізація заходів районної програми індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2011 –  2014 роки, на фінансування яких з районного бюджету планується виділити у 2014 році 250,0 тис.грн,; у 2015 році – 250,0 тис.грн. Кошти будуть спрямовані на будівництво газопроводів, газифікацію житлових будинків, придбання житла в сільській місцевості, великої рогатої худоби та сільськогосподарської техніки.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

В.Г.Захаренко

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus