Новини РДА

Доповнено перелік суб’єктів права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги

     Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству”, прийнятим Верховною Радою України 05 грудня 2019 року, який набрав чинності 16 січня 2020 року внесені зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. Зміни стосуються доповнення переліку категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, ще однією категорією.

     Згідно цього Закону право на таку допомогу отримали громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, а саме: захист, здійснення представництва в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів процесуального характеру.

      Оскільки, основною метою Закону щодо протидії рейдерству є забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, унеможливлення захоплення земель та майна сільськогосподарських підприємств, запровадивши ряд антирейдерських заходів та дієвих запобіжників щодо захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок для запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, слід вважати, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі особи лише з питань, пов’язаних із захистом їхніх майнових прав на земельні ділянки.

     Для підтвердження належності до відповідної категорії суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, зокрема пред’являються:

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) такої особи та/або її представника;

– будь-який документ, що посвідчує право власності громадянина на земельну ділянку, зокрема, державний акт на право приватної власності на землю, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо.

“Сільською місцевістю” згідно Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” визначено території, що знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови.

      Також, Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”, який набрав чинності з 01 січня 2020 року, до суб”єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу віднесено викривачів у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

      Згідно Закону України “Про запобігання корупції” викоривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі акти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

      Відповідно до внесених до КПК України змін викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування та є заявником (п.п.16-2, 25 ч.1 ст.3 КПКУ). Відповідно до ч.3 ст.272 КУпАП викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

      Згідно п.5 ч.2 ст.53-3 Закону України “По запобігання корупції” викривач після повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, має право на безоплатну вторинну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривачів.

      З метою доведення приналежності до категорії викривачі, особа має подати наступні документи:

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) такої особи та/або її представника;

– копію повідомлення Національному агенству про початок досудового розслідування за участю викривача;

– інший документ, виданий Національним агенством в письмовій формі, який підтверджує, що особа є викривачем у зв’язку із повідомлення нею інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону, вчинених іншою особою.

      Раніше право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали такі категорії осіб:

– особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

– діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

– внутрішньо переміщені особи – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

– громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– особи, до яких застосовано адміністративне затримання, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

– особи, до яких застосовано адміністративний арешт, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

– особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

– особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

– особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПКУ захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

– особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

– особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, – до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.

– особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

– особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

– особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією;

– особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.

       Додатково нагадаємо, що звернувшись до Великоолександрівського бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: смт.Велика Олександрівка, вул. Свободи, 138, тел.: (05532) 2-10-27, (068) 364-30-70, або за скайп зв’язком: volex_bvpd, ви можете безкоштовно отримати відповіді на всі питання правового характеру, які вас цікавлять або, за потребою, подати заяву про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus