Новини РДА

Поняття та істотні умови оренди земельної ділянки

      Під орендою землі розуміють договірне та платне володіння, користування земельною ділянкою, яка потрібна орендареві для проведення підприємницької або інших видів діяльності на певний термін.

      Об'єктом оренди  є земельна ділянка, яка перебуває у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

       Укладення договору здійснюється у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

       Оренда земельної ділянки, яка є  приватною власністю – за згодою орендодавця та особи, яка вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку;

         Оренда земельної ділянки, яка є  державною або комунальною власністю - на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування; або на підставі цивільно-правового договору чи в порядку спадкування.

        Це можуть бути як сільськогосподарські угіддя так і ділянки виробничого, адміністративного чи іншого призначення.

          Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар:

- орендодавець земельної ділянки це громадяни та юридичні особи, у власності яких перебуває земельна ділянка, або уповноважена ними особи, а також органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, які відповідно до закону передають земельні ділянки у користування.

- орендарем земельних ділянок може бути, як юридичні, так і фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

       Відносини орендаря і орендодавця юридично підтверджуються договором оренди, який не суперечить діючому законодавству України.

       Договір оренди землі – це згода двох сторін (орендодавця та орендаря), згідно якого одна сторона - орендодавець бере на себе зобов'язання передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування за певну плату на визначений сторонами термін, а орендар бере на себе зобов'язання використовувати земельну ділянку згідно умов договору та відповідно до вимог земельного законодавства.

       У договорі оренди мають бути відображені такі пункти ( істотні умови), які є обовязковими:

1. Об'єкт оренди і його характеристика: кадастровий номер земельної ділянки, місце розташування та розмір земельної ділянки. Об'єкт за договором оренди вважається переданим орендарю з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законодавством;

2. Дата укладання та термін дії договору оренди визначається за згодою сторін, але  не може бути більше 50 років. При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства термін дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути менше 7 років. А якщо на таких землях проводиться гідротехнічна меліорація, термін дії договору оренди землі не може бути меншим 10 років. Якщо в договорі оренди передбачено або орендодавець дає письмовий дозвіл, то орендовану земельну ділянку або її частину орендар може передавати в суборенду без зміни цільового призначення. Але при цьому термін суборенди не може перевищувати строку, визначеного в договорі оренди землі;

3. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України), але такий розмір має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

       Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

       Відповідно до п.288.5 ст.288 Податкового кодексу України  розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою за розмір земельного податку:

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 % їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3% та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 % та не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

- не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки (за винятком випадку визначення орендаря на конкурентних засадах);

- для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

       Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

       Значення нормативної грошової оцінки земель щороку уточнюють на коефіцієнт індексації, який визначають відповідно до законодавства.

        Інформацію про нормативну-грошову оцінку земельної ділянки, що розташована у конкретно взятій місцевості та коефіцієнт індексації можна дізнатись на сайті Держгеокадастpу.

       У разі оренді земельної ділянки у орендодавця і орендаря виникають певні права та обов'язки.

        Права та обов’язки орендодавця:

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно за договором    оренди;
– дотримуватися правил екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержуватися державних стандартів, норм і правил;
– дотримуватися режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які підлягають ретельній охороні;
– своєчасно проводити розрахунки з орендної плати

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

- відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

- попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

- Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати податковому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний податковий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

           Права та обов’язки орендаря:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

- отримувати продукцію і доходи;

здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди;

- виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному податковому органу.

       Якщо договір не містить хоча б одну із зазначених істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний неукладеним у судовому порядку.

        У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода, щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

       Земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

       Додаткову інформацію з цього та інших питань можна отримати у відділі «Великоолександрівське бюро правової допомоги» Бериславського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою вул. Свободи (Леніна),138, 2-й поверх, телефон: (05532) 2-10-27, +38 (068) 364-30-70, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Skype: volex_bvpd

 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • garjacha-telefonna-linija-golovi-oda
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato
 • ua-map
 • ja-maju-pravo
 • rik-japoniyi
 • golovne-upravlinnja-derzhspozhivsluzhbi
 • tavrijski-gorizonti
 • kontraktna-sluzhba
 • dostupna-osvita-kozhnomu
 • rik-nimetskoyi-movi
 • donbas-sos
 • legalizuj-svij-biznes
 • scho-potribno-znati-pro-novij-koronavirus